Skip to content

Andere tijden vragen om een andere aanpak. Daarom is onze organisatie constant bezig om transporten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. We werken al een aantal jaar volgens het Lean and Green programma om de CO2 uitstoot van onze mobiliteitsprocedures te reduceren. Multimodaal goederenvervoer is één van de pijlers om die duurzame doelstelling te halen.

Met multimodaal transport wordt gebruik gemaakt van transport in 45ft containers die via spoor, zee- of binnenvaart worden vervoerd. Het voor- en natransport vindt via wegtransport plaats. Kenmerkend voor deze vorm van vervoer is dat de verpakkingsvorm van de goederen de constante en de vervoersmodaliteit de variabele factor is. Anders gezegd: de goederen blijven in de container, terwijl de vorm van transport binnen de transportketen wijzigt.

Multimodaal transport
Back To Top